Szoka design

Szoka design

Ter­mé­ke­ink nagy­részt újra­hasz­no­sí­tott anya­gok­ból (kise­lej­te­zett ruhák, tex­tí­liák, bio­mat­rac tör­me­lék stb.) készül­nek, melyek­ből saját ter­ve­zésű, egyedi, szí­nes lénye­ket, pár­ná­kat, fal­védő­ket, ját­szósző­nye­ge­ket, csörgő­ket, tás­ká­kat készí­tünk — meg …