Peggy Baby

peggy baby

Peggy Baby — a víz­hat­lan baba nyál­kendő A márka lét­re­jöt­tét saját gyer­me­künk­nek „köszön­het­jük”, mivel fog­zá­sa­kor nem talál­tunk olyan nyál­kendőt, ami min­den igé­nyünk­nek meg­fe­lelt volna. Így nem …