6+3 mozi­film gye­re­kek­nek a téli szünetre

Paddington mozi film maci

Nála­tok mi a kará­cso­nyi menet­rend? Ami­kor mi kicsik vol­tunk, kora dél­után a nagy­szü­leim vagy az apu­kám elvitt moziba vagy vala­mi­lyen programra.