Möbius

20160404_113131

Möbius – a vég­te­len kre­a­ti­vi­tás szim­bó­luma Azt mond­ják egy édes­anya sze­re­tete nem osz­lik meg, a szíve nő, ha új gyer­mek érke­zik a csa­ládba, hogy mind kényel­me­sen elfér­je­nek benne. Egy …