Kipró­bál­tuk: Super­ju­ice gyü­mölcs– és zöldséglevek

Hello superjuice - gyerekeknek is

Kis­fiam sze­ren­csére sze­reti a gyü­möl­csö­ket, de azért sok­szor gond­ban vagyok azzal, hogy hogyan adjak neki napi 5 zöldség/ gyü­mölcs ada­got annak érde­ké­ben, hogy meg­fe­lelő mennyi­ségű ros­tot, vitamint …