Adventi fény­vil­la­mos Buda­pes­ten, Mis­kol­con és Debrecenben

header_magazin_new_1050x120

2014-ben újra köz­le­ke­dik Buda­pes­ten a gyö­nyörű, ünnepi fény­vil­la­mos, ame­lyen nor­mál díj­sza­bás­sal utaz­ha­tunk (ha fel­fé­rünk ;)). Bőveb­ben itt olvas­hatsz róla. Emel­lett indul fény­vil­la­mos Deb­re­cen­ben és Mis­kol­con is: Deb­re­cen­ben az …