Blo­omy­loom

Bloomyloom

A Blo­omy­loom design stú­diót egy for­ma­ter­vező és egy belsőé­pí­tész hívta életre — a hor­do­zó­kendők arra ihlet­ték őket, hogy saját ter­ve­zésű tex­ti­lek­ből új minő­ség­ben alkos­sa­nak tár­gya­kat, melyekben …