KÖLYÖK­KAR­NE­VÁL, Jövő-menő fesztivál

Eurocenter, Jövő-menő fesztivál, Gyerekkarnevál, farsang, ingyenes, Kolompos

Nálunk még feb­ruár 28-án is vidám, far­sangi han­gu­lat lesz! .A csa­lád apraját-nagyját sze­re­tet­tel vár­juk a Jövő-Menő Fesz­ti­vál leg­újabb ren­dez­vé­nyén, a Kölyök­Kar­ne­vá­lon! A belé­pés és min­den prog­ram ingye­nes! .A …