Decem­ber 22

Fatörzs sütemény

Sza­ladj végig a lis­tá­idon: aján­dék­lista, bevá­sár­ló­lista, ünnepi menet­rend, és gon­dold át, hogy min­den megvan-e, hiszen ma és hol­nap még besze­rez­he­ted a hiányzó dolgokat.

Decem­ber 21

karácsonyfadíszek

Téli nap­for­duló A téli nap­for­duló (decem­ber 21.) évez­re­dek óta nagyon fon­tos nap, és ezért ren­ge­teg hagyo­mány kötő­dik hozzá. Ez a fény, az újjá­szü­le­tés ünnepe, a követ­kező év …

Bet­le­hemi jászol­kiál­lí­tás a Nép­rajzi Múzeumban

header_magazin_new_1050x120

Buda­pest, 2014. decem­ber 5., pén­tek (MTI) Szom­bat­tól láto­gat­ható a Nép­rajzi Múze­um­ban a 21. Bet­le­hemi jászol­kiál­lí­tás, amely A Magyar Kézmű­ves­sé­gért Ala­pít­vány fel­hí­vá­sára érke­zett, az adventi ünnep­kör­höz kap­cso­lódó alko­tá­so­kat mutatja …