Prog­ram­fel­töl­tés

Tölts fel gyerekprogramot!

Tudsz egy jó csa­ládi– vagy gye­rek­prog­ra­mot, ami nincs fenn a Pik­nik maga­zin olda­lain? Sze­ret­néd meg­je­len­tetni? Küldd el a leg­fon­to­sabb rész­le­te­ket, és mi fel­tesszük! Kér­lek, ne felejts el csa­tolni leg­alább egy jó minő­ségű képet!

Ha sze­ret­néd a prog­ra­mot kiemelni és még több olva­só­hoz eljut­tatni, keress min­ket, és össze­ál­lí­tunk egy sze­mélyre sza­bott médiacsomagot!

Piknik magazin gyerekprogram-feltöltés

A képe­ket, kér­lek, a Pik­nik maga­zin e-mail címére küldd:
Programfeltöltés email

 

 

 

.

Köszön­jük!

 

Mondd el a véleményed!