Pici Piac­tér

 Pici Piac a leg­ki­seb­bek vására. Baba-mama-gyerek dizájn vásár, ahol magyar ter­vezők kínál­ják kife­je­zet­ten kis­ma­mák­nak, babák­nak és gye­re­kek­nek készí­tett minő­ségi ter­mé­ke­i­ket (ruhák, cipők, játé­kok, köny­vek, baba­szoba deko­rá­ció, kiegé­szítők, bio és öko ter­mé­kek) vagy szol­gál­ta­tá­sa­i­kat. A vásárra a belé­pés tel­je­sen INGYENES!

PP_cover

Pici Piac

LETÖL­TÉS

Azért, hogy a vásá­rok között se maradj baba– és gyerekdizájn-remekek, ötle­tek és szép ter­mé­kek nél­kül, itt Pici Piac­téren a köz­benső idő­sza­kok­ban is meg­ta­lál­ha­tod a kiál­lí­tók zömét. Meg­né­zed? :)

1 hozzászólás

  1. Nagon tet­szik min­den termek.Nagyon ugye­sek ezek a vasa­rok, es a PAT­WORK SULI

Mondd el a véleményed!