Decem­ber 23

Karácsonyi zeneA gye­re­kek már nagyon vár­ják a hol­na­pot, biz­to­san rád is átra­gadt az izgal­muk. Ma dol­gozz előre egy kicsit, hogy hol­nap nyu­gi­ban tel­jen el a nap.

Ha ren­del­tél ételt, pél­dául halász­lét halász­csár­dá­ból, vagy töl­tött káposz­tát, menj el érte. Ren­dezz egy játé­kos rend­ra­kást és gyors taka­rí­tást, hogy hol­nap tiszta lakásba kerül­jön a fa. Az éte­lek közül amit tudsz, készíts el előre, pél­dául a hideg­tá­la­kat és a süte­mé­nye­ket. Ha ott­hon fog­tok ebé­delni, gon­dos­kodj a hol­napi könnyű ebédről is. (Itt egy isteni mákos­guba recept :))

Kará­cso­nyi süti­öt­let: Gesz­te­nyés tiramisu

gesztenyés tiramisuA tira­misu az egyik ked­venc sütim: pici oda­fi­gye­lés­sel bárki el tudja készí­teni, nem kell sütni, és isteni finom. Kará­csony­kor dúsít­ha­tod az alapre­cep­tet dió­val vagy gesz­te­nyé­vel, mind­kettő nagyon illik hozzá és kará­cso­nyi han­gu­la­tot csem­pész az ízél­ménybe. Ha még ele­gán­sab­ban sze­ret­néd tálalni, ne egy nagy üveg­tál­ban állítsd össze, hanem vala­mi­lyen ele­gáns pohár­ban (pl. pezs­gős) készítsd el, a siker garantált!

Hoz­zá­va­lók:
250 g mas­carpone | 250 g baba­pis­kóta | 3 evő­ka­nál cukor | 1 cso­mag vaní­liás cukor | 1 cit­rom reszelt héja | fél cit­rom kifa­csart leve | 3 tojás | löttyin­tés­nyi rum | 2 dl feke­te­kávé | díszí­tés­nek kaka­ó­por | 100 g gesz­te­nyem­assza | csi­pet só

Elké­szí­tés:
Keverd össze a lefő­zött feke­te­ká­vét a rum­mal és hagyd hűlni. Válaszd szét a tojá­sok sár­gá­ját és fehér­jét. A sár­gá­ját keverd össze  a cukor­ral, vaní­liás cukor­ral, cit­rom­héj­jal és a cit­rom­lé­vel, verd fel habosra. Több rész­let­ben ada­golva add hozzá a mas­carpo­nét és a gesz­te­nyem­asszát, és keverd össze. A fehér­jét egy csi­pet sóval verd kemény habbá, majd óva­to­san for­gasd hozzá a krém másik felé­hez.
A baba­pis­kó­tá­kat mártsd egy pil­la­natra a kávés lébe (ne hagyd, hogy nagyon átáz­zon: csak gyor­san dugd bele, vedd ki, és kicsit nyom­kodd is meg, hogy kijöj­jön belőle a feles­le­ges folya­dék), majd réte­gezd le egy üveg­tál­ban (vagy ha azt válasz­tod: poha­rak­ban). Kend rá egyen­le­te­sen a krém felét, majd jöhet a követ­kező réteg pis­kóta, majd a krém másik fele. Szórd meg kaka­ó­por­ral, díszít­he­ted fél gesz­te­nye– vagy dió­da­ra­bok­kal is.
Tedd a hűtő­szek­rénybe leg­alább 2 órára, hogy össze­áll­jon: így össze­ér­nek az ízek és sze­le­telni is lehet majd a sütit. Jó étvágyat! :)

Gye­re­kek­nek

A hóem­ber (Ander­sen mesék)

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!