Decem­ber 22

Matt Goss White Christmas

Sza­ladj végig a lis­tá­idon: aján­dék­lista, bevá­sár­ló­lista, ünnepi menet­rend, és gon­dold át, hogy min­den megvan-e, hiszen ma és hol­nap még besze­rez­he­ted a hiányzó dolgokat.

A friss élel­mi­sze­re­ket is érde­mes meg­venni. Most már elke­rül­he­tet­len a sor­ban állás, a tolon­gás a bol­tok­ban, de itt van 5 tipp, ami­vel mini­ma­li­zál­ha­tod azt az időt, ener­giás és stressz, amit erre használsz:

5 tipp, hogy gyor­san végezz a bevásárlással

1. Ha elő­re­látó vagy, biz­to­san fél­re­te­tet­tél magad­nak halat, húst, gyü­möl­csöt vagy zöld­sé­get a ked­venc áru­sa­id­nál. Így hamar fogsz végezni.

2. Menj olyan helyre, ami már bevált, ahol biz­to­san friss az áru és jó áron adják — így hamar besze­rez­hetsz min­dent. Piac, ismerős zöld­sé­ges, ked­venc hen­tes előnyben :)

3. Indulj minél koráb­ban! Reg­gel is sokan lesz­nek, de nap­köz­ben egyre töb­ben kere­ked­nek fel vásá­rolni, ráadá­sul egyre kisebb lesz az áruk közötti válo­ga­tási lehetőséged.

4. Ha van kire hagy­nod a gye­re­ke­ket, menj egye­dül! Negyed annyi idő alatt végezni fogsz!

5. Készíts lis­tát, és cél­tu­da­to­san vásárolj!

Kará­cso­nyi süti­öt­let: Fatörzs

Fatörzs sütemény

Fotó: Pin­ter­est

A fatörzs finom és ele­gáns ünnepi süte­mény, amit min­dig az alka­lom illően díszít­hetsz. Néhány mar­ci­pán­le­vél­lel és –bogyó­val, vagy akár fris­sen sze­dett és meg­mo­sott örök­zöld levél­lel vagy fagyönggyel, a kará­cso­nyi asz­tal dísze lehet.

Hoz­zá­va­lók:
A pis­kó­tá­hoz: 120 g liszt | 80 g cukor | 4 tojás | csi­pet só
A krém­hez: 2 dl zsí­ros tej | 100 g cukor | 25 g kuko­ri­ca­ke­mé­nyítő | 450 g mar­ga­rin | 180 g por­cu­kor | 70 g kakaópor

Elké­szí­tés:
Pis­kóta
: Válaszd külön a tojás­fe­hér­jé­ket és a sár­gá­ját. Adj egy csi­pet sót a fehér­jé­hez, és kezdd el fel­verni. Köz­ben kis rész­le­tek­ben add ozzá a cuk­rot, majd verd kemény habbá. A hab­hoz kéz­zel, las­san keverd hozzá a tojá­sok sár­gá­ját is, majd szi­táld hozzá a lisz­tet, és keverd szép simára. A pis­kó­ta­tész­tát tedd egy szi­li­ko­nos sütő­pa­pír­ral bélelt tég­la­lap alakú tep­sibe, és szé­pen, egyen­le­te­sen simítsd el benne. 200 fokra elő­me­le­gí­tett sütő­ben süsd kb. 10 per­cig, amíg arany­barna lesz.
Ha meg­sült, sütő­pa­pír­ral együtt vedd ki a tep­siből, és for­dítsd át egy másik sütő­pa­pírra (most az alja van fel­felé). Óva­to­san húzd le a tete­jéről a sütő­pa­pírt, majd az alsó (új) papír­ral együtt tekerd fel. Hagyd így kihűlni.

Krém: A cuk­rot, a kemé­nyítőt és a hideg tejet keverd össze egy kis lábos­ban, majd köze­pes lán­gon főzd össze, míg sűrű pudin­got kapsz. Hűtsd le.
Habo­sítsd fel a mar­ga­rint, köz­ben add hozzá a por­cuk­rot és a kakaót is. A kihűlt krém-alapot hoz­zá­adva keverd az egé­szet sima krémmé.

Össze­ál­lí­tás: A kihűlt pis­kó­ta­tész­tát tekerd ki és szép egyen­le­te­sen kend meg a krém­mel (hagyj kré­met a díszí­tés­hez is!). A kettőt együtt tekerd fel, cso­ma­gold papírba és tedd a hűtőbe egy órára.
A pihenő után vond be a meg­ma­radt krém­mel, csí­kozd be, és díszítsd.

Tárold hűtő­szek­rény­ben, és csak tála­lás, sze­le­te­lés előtt vedd ki. Jó étvágyat!

Gye­re­kek­nek

Traff Park — A Kará­cso­nyi kíván­ság
A kará­csony tisz­te­le­tére csil­logó fehér ünneplőbe öltö­zött egész Traff Park.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!