4+1 prog­ram­öt­let szilveszterre

Az év utolsó nap­ján ünne­pel­je­tek a gye­re­kek­kel. Összegyűj­töt­tünk néhány ötle­tet egy fer­ge­te­ges szil­vesz­teri builhoz.

Szil­vesz­ter az Eöt­vös cirkusszal

Decem­ber 31-én 19 órá­tól az Eöt­vös cir­kusz legen­dás szil­vesz­teri műso­rát néz­he­ti­tek meg, utána pedig külön­le­ges prog­ram­mal készül­nek: bete­kint­het­tek a kulisszák mögé és együtt buliz­hat­tok az előa­dás mesehő­se­i­vel is.

Nagy Minyon­buli

Csü­tör­tö­kön Szil­vesz­teri Nagy Minyon­bu­lit tar­tanak a gye­re­kek­nek a Kaland­park Ját­szó­ház­ban Minyo­nos vetél­kedők­kel, lufi­eső­vel és más meg­le­pe­té­sek­kel. A buli­hoz jó zene is tar­to­zik, a Handa Banda zene­kar ját­szik majd.

szilveszteri_futas

Gye­rek­party a Cam­pona Játszóházban

A Cam­pona Ját­szó­ház­ban decem­ber 30-án tíz éves korig vár­ják a gye­re­ke­ket egy fer­ge­te­ges szil­vesz­teri gye­rek disco-val. A gye­rek­bólé és remek prog­ra­mok garantáltak.

Szil­vesz­ter a városban

Ha inkább a város for­ga­ta­gá­ban töl­te­né­tek a Szil­vesz­tert, ragad­já­tok meg a trom­bi­tá­kat és sétál­ja­tok egyet a bel­vá­ros­ban. A Vörös­marty téren, vagy a Bazi­lika előtti adventi vásár­ban igya­tok egy forró cso­kit, vagy pun­csot és gyö­nyör­köd­je­tek az esti fények­ben.

Vár­já­tok sport­tal az új évet

Szil­vesz­ter nap­ján a Mar­git­szi­geti Atlé­ti­kai Cent­rum­ban 4 sport­ág­ban mérkőz­het­nek meg a spor­tolni sze­retők. Több távon lehet futni, bica­jozni, vagy sétálni. A szin­tidőt tel­je­sítők között nye­re­mé­nye­ket sor­sol­nak, fődíj pedig egy két­sze­mé­lyes út a riói Olim­pi­ára. (A ren­dez­vé­nyen való részt­vé­tel elő­ze­tes regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött!)

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!