• Magazin

5 epres desszert, amit imádni fogsz

A tavasz­ban az a jó, hogy egyre több friss gyü­möl­csöt ehe­tünk. Az eper ugyan önma­gá­ban is feje­delmi cse­mege, ezek­nek desszer­tek­nek egé­szen biz­tos, hogy senki sem tud majd ellen­állni a családban.

Epres cla­fou­tis

Ez egy igazi hét­végi recept, szom­bat reg­gel, ami­kor a gye­re­kek még alsza­nak én kilo­pó­zom a kony­hába és pikk-pakk össze­do­bom ezt az iga­zán egy­szerű, mégis fan­tasz­ti­ku­san finom desszer­tet. Fél óra és a csa­lád a lakás­ban ter­jengő édes epe­ril­latra ébred. Az is jó benne, hogy bár­mi­lyen sze­zo­ná­lis gyü­mölccsel elké­szít­hető és ha magam­nak készí­tem, cukor helyett éde­sítőt és glu­tén­men­tes lisz­tet használok.

epres desszertek-clafoutis

Hoz­zá­va­lók:

60 g liszt| fél teás­ka­nál sütő­por | fél teás­ka­nál vaní­lia kivo­nat |3 nagy tojás| 60 g cukor | 3 dl tej 

A töl­te­lék­hez: 300 g eper | 1 evő­ka­nál cukor | por­cu­kor a díszítéshez

Az összes hoz­zá­va­lót, kivéve az epret, robot­gép­pel simára keve­rem és fél­re­te­szem. A sütőt elő­me­le­gí­tem 180 fokra és kiva­jazok egy sütő­for­mát. Az epret meg­mo­som, a szá­rát lesze­dem és feda­ra­bo­lom, majd a sütő­forma alján elren­de­zem. 5 percre bete­szem a sütőbe, majd kive­szem és ráön­töm a tész­tát. Vissza a jó melegbe, ahol fél óra alatt arany­színűre sütöm. Hagyom picit hűlni, végül a tete­jét meg­szó­rom porcukorral.

Galette

Az epres galette-t leg­alább annyira egy­szerű elké­szí­teni, mint amennyire puc­cos a neve. Ez a fran­cia desszert töké­le­tes ven­dég­vá­rás­hoz, vagy akár egy szü­li­napi zsúrra is.

epres desszertek-galette

Hoz­zá­va­lók: 

1 cso­mag mire­lit lin­zer tészta lap | 200 g eper | 2 evő­ka­nál por­cu­kor| 1 cit­rom lere­szelt héja| 1 teás­ka­nál vaní­lia kivo­nat | 1 tojás

A tész­tát kihaj­to­ga­tom és lisz­te­zett felü­le­ten egy kés­sel kör ala­kúra vágom. Az epret meg­mo­som, a szá­rá­tól meg­sza­ba­dí­tom és fel­da­ra­bo­lom. Egy tál­ban össze­ke­ve­rem a cit­rom­mal, a cukor­ral és a vaní­li­á­val, majd a kör alakú tészta köze­pére hal­mo­zom. A tészta szé­leit behaj­to­ga­tom és meg­ke­nem a tojás­sal. 180 fokra elő­me­le­gí­tett sütő­ben addig sütöm, amíg arany­színű nem lesz (kb 25 perc).

Epres panna cotta

Könnyű, kré­mes és gyü­möl­csös. Az epres panna cotta igazi tava­szi desszert. A cuk­rot helyet­te­sítsd éde­sítő­szer­rel, vagy készítsd el lak­tóz­men­tes tej­jel és tejszínnel.

epres desszertek-panna cotta

Hoz­zá­va­lók:

2 dl tej | 2 dl tej­szín | 5 g zse­la­tin por | 100 g cukor | 1 teás­ka­nál vaní­lia kivonat |

Az eper­szósz­hoz:

45 dkg eper | 70 g cukor | 1 evő­ka­nál víz

A zse­la­tint 2 ek. hideg víz­ben fel­ol­dom és fél­re­te­szem. Egy edény­ben a tejet és a tej­színt a cukor­ral for­rás­pon­tig mele­gí­tem, majd leve­szem a főző­lap­ról és hoz­zá­adom a vaní­liát. 5 per­cet hűlni hagyom és folya­ma­tos kever­ge­tés mel­lett hoz­zá­adom a zse­la­tint. A panna cot­tát üveg­po­ha­rakba töl­töm én más­fél decis poha­ra­kat hasz­ná­lok) és egy pár órára a hűtőbe teszem ,hogy megdermedjen.

A szósz­hoz az epret meg­mo­som, meg­tisz­tí­tom és apróra vágom, majd a cukor­ral és a víz­zel addig for­ra­lom, amíg a leve besű­rü­sö­dik. Miután kihűlt, bot­mi­xer­rel pépe­sí­tem és szi­tán átszű­röm. Tála­lás­kor a panna cotta tete­jére öntöm.

Epres pohár­desszert

Ezt a desszer­tet a panna cot­tá­hoz hasz­nált eper­szósz fel­hasz­ná­lá­sá­val készí­tem, de ha vala­ki­nek nincs ideje pepe­cselni vele, friss gyü­mölccsel is pont annyira finom.

epres desszertek-eperhabkrém

Hoz­zá­va­lók:

1 cso­mag baba­pis­kóta| 2 dl eper­szósz | 2 dl tej­szín | 1 cit­rom kifa­csart leve 

A tej­színt habbá verem, a baba­pis­kó­tá­kat apró dara­bokra töröm és üveg­po­ha­rakba teszem. (Mérettől függően 4–5 pohár­nyi desszert jön ki belőle) Meg­lo­cso­lom az eper­szósszal majd egy réteg tej­szín­hab követ­ke­zik, majd még egy réteg pis­kóta és szósz. A tete­jére tej­szín­hab kerül és van ott­hon, meg­szó­rom apróra vágott dió­val, vagy mogyoróval.

Epres fehér­csoki torta

Az eper és a fehér csoki nagyon jó bará­tok, így együtt mennyei kom­bi­ná­ciót alkotnak.

epres desszertek-sajttorta

Hoz­zá­va­lók: 

600 g eper | 1 cso­mag főzős vaní­liás puding­por | 15 dkg vaj | 10 dkg barna cukor | 20 dkg fehér cso­ko­ládé | 1 vaní­li­a­rúd | mézes pis­kó­ta­lap | aprí­tott mandula

A meg­tisz­tí­tott, fel­ap­rí­tott epret 2 ek. cukor­ral fel­fő­zöm és szi­tán átpa­szí­ro­zom, majd össze­me­le­gí­tem a puding­por­ral úgy, hogy ne forr­jon fel. Robot­gép­pel hoz­zá­ke­ve­rem a cuk­rot, vajat és a fehér­cso­kit még mele­gen. A pis­kó­ta­la­pot víz­szin­te­sen 3 részre vágom és meg­lo­cso­lom cukor­szi­rup­pal (amit víz és cukor 1:1 ará­nyú főze­téből kapok), majd ráke­nem a kré­met, kívül is befe­dem vele, a tete­jét pedig meg­szó­rom az aprí­tott man­du­lá­val. Tála­lás előtt pár órát a hűtő­ben pihentetem.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

1 hozzászólás

  1. Nagyon jól néz­nek ki, csi­nál­hatna nekem is valaki :D
    Nálunk most az új, eper­fol­tos Paula a ked­venc.. Nem csak a puding miatt, hanem a lányok fel­fe­dez­ték, hogy lehet a gépen is "bocizni", rág­ják a fülem, hogy még egy piciiiit :) http://bit.ly/epresfoltos

Mondd el a véleményed!