• Magazin

3 Íny­csik­landó spárgaétel

Min­den évben alig várom a májust, mert ilyen­kor bekö­szönt a spár­ga­sze­zon, ami az egyik ked­venc zöld­sé­günk. Sokan kizá­ró­lag krém­le­ves készí­te­nek belőle, pedig ren­ge­teg féle, sok­kal ízle­te­sebb fogás rej­lik benne. Most meg­mu­ta­tom a csa­lád három kedvencét.

Spár­gás gnocchi

spárga gnocchival

Hoz­zá­va­lók:

1 cso­mag zöld­spárga | 1 cso­mag mélyhű­tött gnocchi | 150g zöld­borsó | 2 dl tej­szín | 100 g reszelt par­me­zán | 1 salotta hagyma | só | bors | 2 ek. olívaolaj

A spár­gát meg­mo­som, a fás része­ket eltá­vo­lí­tom (meg­haj­lí­tom és ahol már nem fás, magá­tól eltö­rik) és kb. 2 cm-es dara­bokra vágom. A gnocchit sós víz­ben kifő­zöm és fél­re­te­szem. A hagy­mát apróra vágom és egy sepenyő­ben olí­va­ola­jon meg­dinsz­te­lem, majd rádo­bom a spár­gát és a zöld­bor­sót. Ízlés sze­rint sózom, bor­so­zom és pár per­cig páro­lom. Ezután fel­ön­töm a tej­szín­nel és addig főzöm, amíg a spárga meg­pu­hul, de még rop­pa­nós marad. Ezután rádo­bom a gnocchit, az egé­szet még össze­for­ra­lom és rádo­bom a sajtot.

Lazac spár­ga­ágyon

spárgás lazac

Hoz­zá­va­lók:

sze­mé­lyen­ként 1 lazac­sze­let | 1 cit­rom | cso­ma­gon­ként 4–5 szál zöld­spárga | 4 szál zöld­hagyma | só | bors | olívaolaj

A spár­gát meg­mo­som és letö­röm a fás részeit, a hagy­mát meg­mo­som és levá­gom a végü­ket. Egy nagyobb csík alu­fó­liát kite­rí­tek, ráfek­te­tem egy­más mellé a spár­gá­kat, a tete­jére teszem a hal­sze­le­tet, majd erre a hagy­mát, sózom, bor­so­zom, végül az egészre egy karika cit­ro­mot. Meg­lo­cso­lom az olí­va­olaj­jal és egy másik lap alu­fó­li­á­val lefe­dem, a szé­le­ket behaj­to­ga­tom, hogy egy kis cso­ma­got kap­jak. Az összes hal­sze­le­tet ugyan így becso­ma­go­lom, majd egy sütő­la­pon 190 fokra elő­me­le­gí­tett sütő­ben 15–20 perc alatt készre sütöm.

Gril­le­zett spárga

grillezett spárga

A spárga önma­gá­ban is mesés fogás, a leg­egy­szerűbb és talán a leg­fi­no­mabb gril­lezve. A spár­gá­kat meg­mo­som, a fás része­ket a már emlí­tett módon eltá­vo­lí­tom és egy hőálló edénybe fek­te­tem. Só, bors, egy löttyin­tés­nyi olí­va­olaj és mehet is a sütőbe, grill foko­za­ton 200 fokon tíz perc. Amíg sül, készí­tek hozzá egy öt per­ces lágy­to­jást, amibe a leg­na­gyobb élve­zet­tel tun­kol­juk a spárga rózsáit.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!