Jel­mezöt­le­tek iskolásoknak

Az isko­lá­ban már komoly ver­seny folyik a leg­menőbb far­sangi jel­mez címért. Ha idén sze­ret­né­tek valami mást, valami egye­dit, a leg­jobb helyen jártok.

A nagyobb gye­re­kek is sze­re­tik a kre­a­tív, külön­le­ges jel­me­ze­ket, de ugyan­ak­kor őket már az is befo­lyá­solja, mi az éppen aktu­á­lis köz­ked­venc az osz­tály­tár­sak, bará­tok köré­ben. Mi most olyan ötle­te­ket gyűj­töt­tünk nek­tek, ami­ket akár jel­mez­köl­csönzőből is besze­rez­het­tek, de ott­hon is meg­pró­bál­hat­tok elké­szí­teni. Így, vagy úgy, a siker garan­tált lesz.

jelmezötletek iskolásoknak

gésa

jelmezötletek iskolásoknak

Fro­zen

jelmezötletek iskolásoknak

Star Wars

jelmezötletek iskolásoknak

Luke Sky­wal­ker

jelmezötletek iskolásoknak

bohóc

jelmezötletek iskolásoknak

Chanel-táska

jelmezötletek iskolásoknak

lovag

jelmezötletek iskolásoknak

édesség-automata

jelmezötletek iskolásoknak

űrha­jós

Még több jel­mezöt­le­tet találsz itt és itt.

Innen elles­he­ted a leg­jobb far­sangi fánkrecepteket.

Arc­fes­tés­hez pedig itt kapsz tippeket.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!