Víg­nap

vígnap

Egész napos Víg­prog­ra­mok az egész családnak.

Szep­tem­ber 11-én 12 óra­kor ismét meg­nyitja kapuit a Víg­szín­ház – igazi cso­dák­kal! A ven­dé­gek idén is bepil­lant­hat­nak a kulisszák mögé a szín­ház művé­sze­i­nek veze­té­sé­vel, elles­het­nek néhány víg­szín­házi műhely­tit­kot, és a gye­re­kek egész nap játsz­hat­nak és részt vehet­nek sok VÍG­já­té­kon is a Dit­rói Mór utcá­ban, a napot pedig a már hagyo­mánnyá vált VÍG­süti áru­sí­tás zárja. 12 órá­tól a Nagy­szín­pa­don izgal­mas VÍG­be­szél­ge­tés a szín­ház éle­téről, sok humor­ral és dalok­kal. Dél­után 15 óra­kor ugyan­itt a várva-várt A Pál utcai fiúk pró­bá­ján vehet­nek részt a nézők.

Este a Házi Szín­pa­don a Magyar Dal Nap­ját ünne­pel­jünk, Cseh Tamás dalaiva.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!