Tiha­nyi Vissz­hang Fesztivál

When:
júl 30 @ 10:00
2016-07-30T10:00:00+02:00
2016-07-30T10:30:00+02:00
Where:
Tihany
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Mádl Ferenc tér

A Vissz­hang Fesz­ti­vált 2016-ban immár har­ma­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg Tihany főte­rén, a Mádl Ferenc téren és a helyi Sza­bad­téri Nép­rajzi Múzeum több külső helyszínén.

visszhang fesztivál

A ren­dez­vény igaz cse­mege azok­nak, akik sze­re­tik a nép­ze­nét és nép­tán­cot. A több hely­szí­nen zajló ese­mé­nyen a követ­kező prog­ra­mokra kerül majd sor:
nép­ze­nei prog­ra­mok
dunán­túli tán­cok bemu­ta­tója
ját­szó­há­zak, mese­előa­dá­sok és egyéb gye­rek­prog­ra­mok
bour­don hang­sze­rek bemu­ta­tója: duda, tekerő és citera

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!