Magyar Nép­dal Napja

When:
szept 10 @ 10:00
2016-09-10T10:00:00+02:00
2016-09-10T10:30:00+02:00
Where:
Martonvásár
2462 Magyarország

magyar dal napja

PROG­RA­MOK
SZOM­BAT
11.00 |
Vitéz László
Pályi János báb­szí­nész Vitéz László bábelőa­dása gye­re­kek­nek és felnőt­tek­nek
13.45 |
Nép­zene és nép­tánc
A Mar­ton­vá­sári Művé­szeti Iskola és a Száz­szor­szép Tánc­együt­tes műsora
14.45 |
Mar­ton­vá­sári Fúvós­ze­ne­kar
Jelen és Múlt a Magyar Muzsi­kák­ban
16.00 |
Bog­nár Szil­via
Csin­te­ke­rintő gyer­mek­kon­cert
17.25 |
Nép­da­lok
A mező­köl­pé­nyi Szabó Teri néni éne­kel
17.30 |
Herczku Ági és a Banda
Ban­dá­zom című műsor
19.15 |
Parno Graszt
kon­cert
21.00 |
Boban Mar­ko­vić
A Boban Mar­ko­vić Orkestar kon­certje
22.30 |
Tűzi­já­ték
23.00 |
Cim­ba­li­band és a Fricska Tánc
Cim­ba­li­band és a Fricska Tánc műsora
VASÁR­NAP
10.00 |
Utca­zene fesz­ti­vál

10.30 |
Bab tár­su­lat
Óri­ás­báb előa­dás, gyer­mek­prog­ram az Óvo­da­mú­zeum szín­pa­dán
11.00 |
Nép­dal
Fejér Megyei Isko­lá­sok Nép­da­los Talál­ko­zója
12.30 |
Dankó Rádió
„Mar­toni ebéd­hez szól a nóta” nép­ze­nei műsor (élő köz­ve­tí­tés)
14.30 |
Berecz And­rás
Med­vés című gyer­gyói műsor, tán­co­sok­kal, zené­szek­kel
15.30 |
Bab tár­su­lat
Óri­ás­báb előa­dás, gyer­mek­prog­ram az Óvo­da­mú­zeum szín­pa­dán
16.00 |
Bar­tina tánc­együt­tes
A "Föl­szál­lott a páva" győz­tes Bar­tina tánc­együt­tes és Pál Ist­ván "Sza­lonna" műsora
17.45 |
Esszen­cia
„Szár­nya­lás” kon­cert
19.30 |
Szabó Balázs Ban­dája
kon­cert
Jegy­árak és információk

Napi­jegy 09.10. : 1500 Ft
Napi­jegy 09.11. : 1500 Ft
2 napos bér­let : 2500 Ft

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!