Erdő­va­rázs Csa­ládi Nap

When:
szept 10 all-day
2016-09-10T00:00:00+02:00
2016-09-11T00:00:00+02:00
Where:
Budapest
Szabadság tér
Magyarország

NewLogoTervek

Beköl­tö­zik az erdő a belvárosba!

Két napon át inter­ak­tív erdei kin­cses­tár és szí­nes műso­rok vár­ják mind­azo­kat, akik szá­mára fon­tos a magyar erdők sok­színű, érté­kes ter­mé­szeti kör­nye­zete. A ter­mé­szet­vé­de­lem, az öko­tu­riz­mus, az erdei növény– és állat­vi­lág, az erdész külön­le­ges mun­kája, az erdei vas­utak, és az erdé­szeti erdei isko­lák mind-mind meg­ele­ve­ned­nek az állami erdő­gaz­da­sá­go­kat bemu­tató ingye­nes csa­ládi napon.

A szín­pad programjai:

2016. szep­tem­ber 09. péntek

14.00 Álla­tijó bemu­tató — Az alkal­maz­ko­dás mesterei

15.30 Meg­nyitó

16.00 Kaláka koncert

2016. szep­tem­ber 10. szombat

10.00 Álla­tijó bemu­tató — Madarak

11.00 Kis­ka­lász zene­kar: Hepe­hupa — inter­ak­tív csa­ládi koncert

13.30 Álla­tijó bemu­tató — Az alkal­maz­ko­dás mesterei

15.00 Orosz Zol­tán harmonikaművész

16.00 Berecz And­rás mesemondó

17.00 Kapos­vári Roxín­ház: Rész­le­tek a Dzsun­gel könyve, a Vuk és a Made in Hun­gá­ria előadásokból

11 TEMA­TI­KUS SÁTOR!

ÖRÖ­KERDŐ — Fenn­tart­ható erdő­gaz­dál­ko­dás
ERDÉSZ LESZEK! — Az erdé­szek mun­kája
FÁTÓL Z-IG — A fa, mint meg­újuló nyers­anyag
MUN­KÁRA FEL! — Mun­kát adó erdők
ERDEI KIN­CSES­TÁR — A magyar erdők érté­kei
EHETŐ-ERDŐ — Ehető és iható erdei ter­mé­kek
VIGYÁZZ RÁM! — Ter­mé­szet­vé­de­lem az erdő­ben
VAD­KA­LAND — Vad­gaz­dál­ko­dás és erdők
ÉLMÉNY­ERDŐ — Erdei kis­vas­utak és erdé­szeti erdei isko­lák
ERDÉSZ-HÁZ — Turista szál­lá­sok és erdei ven­dég­lá­tás
BAKANCS­LISTA — Gya­lo­gos, kerék­pá­ros, lovas és vízi turiz­mus az erdőben

Erdei Gép­be­mu­tató és Erdőtűz Kaland­pá­lya! A büfé­ben erdei éte­lek és italok!

Erdé­szeti Erdei Iskola foglalkozások

2016. szep­tem­ber 9-én, pén­te­ken 13.00−15.30 között erdé­szeti erdei iskola fog­lal­ko­zá­sok a regiszt­rált isko­lás cso­por­tok számára.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!