Dömösi Zöld Forgatag

When:
szept 10 all-day
2016-09-10T00:00:00+02:00
2016-09-11T00:00:00+02:00
Where:
Dömös
2027 Magyarország

dömösi forgatag

A leendő Duna­ka­nyar Láto­ga­tó­köz­pont helyén immár 4. alka­lom­mal ren­dez­zük meg ingye­nes csa­ládi ren­dez­vé­nyün­ket. A nap folya­mán bemu­tat­juk a Duna­ka­nyar ter­mé­szeti érté­keit, játé­kos kenutú­rák, ter­mé­szet­is­me­reti vetél­kedő, kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok, Cin­cér Piac – helyi, illetve Nem­zeti Parki Ter­mék véd­je­gyet elnyert ter­mé­kek vására várja látogatóinkat.

PROG­RA­MOK

Játé­kos ter­mé­szet­is­me­reti vetél­kedő nye­re­mé­nyek­kel
Kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok
Madárgyűrű­zés
Állat­si­mo­gató
Lovas­ko­csi­zás
Cin­cér Piac: kiadványok,és aján­dék­tár­gyak vására

11:00 Kis­kerti orni­to­ló­gia — Az ÁLLATI JÓ Bemu­tató előa­dása
12:00 Ment­sük meg a vilá­got bogár­há­ton – játék és mese
13:30 Kis­kerti orni­to­ló­gia — Az ÁLLATI JÓ Bemu­tató előa­dása
14:30 Szil­via, két­fülű mese­mondó – Denevérmese

JÁTÉ­KOS KENUTÚ­RÁK a Visegrádi-öbölben
indu­lás: Ther­mal Hotel Viseg­rád­dal szem­beni par­ko­ló­ból
első hajók indu­lása: 10:00, utolsó indu­lása: 14:00
négyfős kenu­kat, mentő­mel­lényt biz­to­sí­tunk
kor­má­nyos kér­hető
Vál­tó­cipőt, töröl­közőt érde­mes hozni!

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!