• Szü­li­na­pok


    Sze­ret­nél a gyer­me­ked­nek emlé­ke­ze­tes szü­li­napi bulit szer­vezni? Jó helyen jársz — nézz körül!
    Ebbe a rovatba csak olyan helye­ket töl­tünk fel, ami­ket már kipró­bál­tunk, sze­ret­tünk, és jó szív­vel aján­lunk. Nem a mennyi­sé­gen van a hang­súly, hanem a minő­sé­gen.

    Ala­kít­sunk ki együtt egy meg­bíz­ható szü­li­napi adat­bá­zist! Ha tudsz te is egy jó szü­li­napi hely­színt vagy prog­ra­mot, küldd el, és mi feltesszük!