Dre­am­land szó­ra­koz­tató köz­pont, Budapest

Dreamland szórakoztató központ

A Dre­am­land szó­ra­koz­tató köz­pont három­féle élményt nyújt: A Tükör­la­bi­rin­tus egy vidám, szó­ra­koz­tató kaland. Vég­te­len tükör­fo­lyo­só­kon kell meg­ta­lálni a kiutat. Érde­mes elvinni a fény­ké­pező­gé­pet. A Vir­tu­á­lis játék­szoba a legkisebbeknek …