Fővá­rosi Nagycirkusz

Fővárosi Nagycirkusz

A Fővá­rosi Nagy­cir­kusz Közép-Európa egyet­len kőcir­ku­sza, emi­att az idő­já­rás­tól füg­get­le­nül, télen-nyáron várja a láto­ga­tó­kat. Bohó­cok, artis­ták, akro­ba­ták, állat­ido­má­rok, zsonglő­rök vár­ják léleg­zet­el­ál­lító pro­duk­ci­ó­val a gyerekeket.