• Kipró­bál­tuk


    Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
    Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
    Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
    Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Kipró­bál­tuk: Super­ju­ice gyü­mölcs– és zöldséglevek

Hello superjuice - gyerekeknek is

Kis­fiam sze­ren­csére sze­reti a gyü­möl­csö­ket, de azért sok­szor gond­ban vagyok azzal, hogy hogyan adjak neki napi 5 zöldség/ gyü­mölcs ada­got annak érde­ké­ben, hogy meg­fe­lelő mennyi­ségű ros­tot, vitamint …