Libegő­park, Lillafüred

libegopark lillafured

A Bükk hegy­ség cso­dá­ira nyújt gyö­nyörű kilá­tást a magas­ból a Lil­la­fü­redi Libegő, mely a lil­la­fü­redi üdülőö­ve­zetből szál­lítja az uta­so­kat Jávor­hegyre, Bükk­szent­ke­reszt irá­nyába. A kötél­pá­lyás fel­vonó amel­lett hogy kör­nye­zet­ba­rát, csendes …

Blo­omy­loom

Bloomyloom

A Blo­omy­loom design stú­diót egy for­ma­ter­vező és egy belsőé­pí­tész hívta életre — a hor­do­zó­kendők arra ihlet­ték őket, hogy saját ter­ve­zésű tex­ti­lek­ből új minő­ség­ben alkos­sa­nak tár­gya­kat, melyekben …